Beschikbare pups
Hoera pups van Lynn en Ben zijn geboren, 14 december 2021

Onze lieve Lynn heeft 14 december 9 pups gekregen, 4 blonde en 5 zwarte. Het zijn mooie vlotte pups. 

Lynn is een hele lieve hond met een heel aanhankelijk zachtaardig karakter en heel mensgericht.

De vader is de mooie Blonde reu Ben, hij is een lieve en hele rustige reu met een hele mooie geblokte bouw.

De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging, dit houdt o.a. in dat de ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking en erfelijke oogziekte.

De uitslagen van beide ouderdieren zijn goed.  

De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen , ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd.

De raad van beheer komt langs voor het chippen, DNA controle en geeft de stambomen uit.

De dierenarts controleert de pups als deze 6 weken oud zijn, geeft ze de eerste enting en maakt voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring. De pups worden ook ontwomd


De hondjes mogen begin feb naar hun nieuwe baasjes.

labrador pup kopen

Update 24-11-2023 

  • Wij verwachten begin 2024, chocolade bruine, zwarte en blonde(gele) labradorpups. Hievoor kunt u zich nog aanmelden via het aanmeldformulier. Na het plaatsen op de lijst zullen wij u op de hoogte houden.
  • We zijn nog op zoek naar een geschikt gastgezin voor een        volwassen labrador teefje, die wij aan willen houden voor de toekomst. Zie pagina Herplaatser, voor meer informatie mag u ook telefonisch contact opnemen.

Zwarte pups beschikbaar

ALLE PUPS ZIJN NAAR HUN NIEUWE HUISJE.
in juni is bij ons een mooi nestje met zwarte labrador pups geboren.
De pups hebben stamboom en zijn gefokt volgens alle regels van de rasverenging en voldoen aan alle gezondheidseisen.

Het zijn ontzettend lieve sociale pups, prachtig gebouwd en erg                                                      aanhankelijk.
De moeder is Bente uit het Betuwse veld, Bente is een hele lieve                                                    aanhankelijk rustige hond, heel mensgericht, slim en goed trainbaar.                                              Zij is bij ons geboren en komt uit onze eerste lijn van Kim.
De vader is de mooie reu Fellow een slimme mensgerichte hond.
Van deze vader zijn al meerdere honden opgeleid tot hulphond en                                                      daarin ook werkzaam, dit geeft wel aan hoe trainbaar de pups zijn.
De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels van de                                                        rasverenigingen NLV en LKN. Dit houdt in dat de (voor)ouders                                                            getest zijn op heupen, ellebogen, botafwijking, erfelijke oogziekte en                              ruimschoots voldoen aan gestelde gezondheidseisen.
Moeder: HD A Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0, ED vrij, ogen vrij.
Vader: HD A Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0, ED vrij, ogen vrij, Optigen-PRA : Clear, EIC: Clear, HNPK: Clear. SD: Clear, RD-OSD: Clear.
De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen, poezen en andere honden, ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd.
De raad van beheer heeft de pups gechipt, DNA controle bij elke pup uitgevoerd uitgevoerd en geeft de stambomen uit.
De dierenarts komt de pups controleren als ze 6 weken oud zijn, ze de eerste enting geven, er wordt voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring gemaakt. De pups zijn ook ontwormd.

zwarte labrador pup

Pup opgeleid tot Hulphond


Vol trots kregen wij bericht over onze lieve gefokte pup :

Buck uit het Betuwse veld (Iras), vader: Fellow en Moeder Moos.

Heeft het opleidingstraject bij Hulphond Nederland afgerond en is nu in "Functie" bij zijn nieuwe baasje.

Bruine labrador pup hulphond

Bruine pups

Bruine labrador pup

ALLE PUPS ZIJN GERESERVEERD.

In Juli is bij ons een mooi nestje met chocolade bruine labrador pups met stamboom, van Sanne en Fellow geboren. De moeder is labrador Sanne uit het Betuwse veld en de vader Kind Fellow of wundering heights. Beide zeer lieve honden.                                                                                      Er is nog een pup, teefje beschikbaar.
De pups hebben stamboom en zijn gefokt volgens alle regels                                                        van de NLV tevens zijn wij ook lid van de LKN.
                                       

Het zijn ontzettend lieve sociale pups, prachtig gebouwd,                                                                    donker bruin en erg aanhankelijk.

Sanne is een hele lieve stabiele rustige hond en heel

mensgericht en gek op aandacht, zij komt uit onze eerste lijn

van onze lieve Kim. 
De vader is de mooie reu Fellow een slimme mensgerichte                                                                hond.
Van deze vader zijn al meerdere honden opgeleid tot                                                              hulphond en daarin ook werkzaam, dit geeft wel aan hoe                                                                    trainbaar de pups zijn.
De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels 

van de rasverenigingen NLV en LKN.

Dit houdt in dat de (voor)ouders getest zijn op heupen,                                                                        ellebogen, botafwijking, erfelijke oogziekte en ruimschoots       

voldoen aan gestelde gezondheidseisen.


Moeder: HD A Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0, ED vrij, ogen vrij.
Vader: HD A Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0, ED vrij, ogen vrij, Optigen-PRA : Clear, EIC: Clear, HNPK: Clear. SD: Clear, RD-OSD: Clear.
De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen, poezen en andere honden, ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd.
De raad van beheer heeft de pups gechipt, DNA controle uitgevoerd en geeft de stambomen uit.
De dierenarts heeft de pups gecontroleerd toen deze 6 weken oud waren, ze de eerste enting gegeven, er is voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring gemaakt. De pups zijn ook ontwormd.
Vakantieopvang is mogelijk.
Aanmelden kan telefonisch of via het aanmeldformulier op onze website.

https://labradorsuithetbetuwseveld.nl/labrador-pup-kopen                                            Voor meer informatie mag u ook telefonisch contact opnemen.

Hoera pups van Pip x Fellow zijn geboren.

De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging en LKN, dit houdt in dat de (voor)ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking, erfelijke oogziekte en ruimschoots voldoen aan gestelde gezondheidseisen.

De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen, ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd. De raad van beheer komt langs voor het chippen, DNA controle en geeft de stambomen uit. De dierenarts controleert de pups als deze 6 weken oud zijn, geeft ze de eerste enting en maakt voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring. De pups worden ook ontwormd.
De hondjes mogen eind januari naar hun nieuwe baasjes.

PIP uit het Betuwse veld

Onze lieve Pip uit het Betuwse veld heeft 3 december 2019, 5 mooie bruine pups gekregen.
Vader van de pups is Fellow (Kind Fellow of Wundering Heights)

Pip is een hele Lieve mensgerichte, zachtaardige en rustige hond. Ze is bij ons geboren uit MO (Labrador gardens Moon) en BB (Heartbreaker of Bohemia Bras (NHSB 2888294), Wij hebben uit deze combinatie veel mooie, lieve gezonde pups gekregen waarvan wij zelf nog 3 volle zussen van hebben. Het zijn honden die gezonde, mooi gebouwde en fijne karakters meegeven aan hun nakomelingen.

Moeder: PIP uit het Betuwse veld
N.H.S.B.: 3020269, gezondheidsuitslagen:
Heupdysplasie onderzoek uitslag: HD A
Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0
Elleboogdysplasie onderzoek uitslag: ED vrij
Jaarlijkse oogspiegeling: VRIJ

Vader: FELLOW (Kind Fellow of Wundering Heights)
N.H.S.B.: 3065403, gezondheidsuislagen:
Heupdysplasie onderzoek uitslag: HD A
Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0
Elleboogdysplasie onderzoek uitslag: ED vrij
Jaarlijkse oogspiegeling: VRIJ
Optigen-PRA : Clear.
EIC: Clear.

Inschrijven is nog mogelijk via een aanmeldformulier, zie kopje aanmeleden pups.

Hoera pups van Tess x Fellow zijn geboren.

Moeder: TESS: N.H.S.B.: 3002818
Gezondheidsuislagen:
Heupdysplasie onderzoek uitslag: HD A
Norbergwaarde: 38 Botafwijking: 0
Elleboogdysplasie onderzoek uitslag: ED vrij
Jaarlijkse oogspiegeling: VRIJ

Vader: FELLOW (Kind Fellow of Wundering Heights)
N.s.h.b. : 3065403
Gezondheidsuislagen:
Heupdysplasie onderzoek uitslag: HD A
Norbergwaarde: 40 Botafwijking: 0
Elleboogdysplasie onderzoek uitslag: ED vrij
Jaarlijkse oogspiegeling: VRIJ
Optigen-PRA : Clear.
EIC: Clear.

De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging en LKN, dit houdt in dat de (voor)ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking, erfelijke oogziekte en ruimschoots voldoen aan gestelde gezondheidseisen.
De uitslagen van beide ouderdieren zijn goed.

De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen , ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd.
De raad van beheer komt langs voor het chippen, DNA controle en geeft de stambomen uit.
De dierenarts controleert de pups als deze 6 weken oud zijn, geeft ze de eerste enting en maakt voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring. De pups worden ook ontwormd.
De hondjes mogen begin november naar hun nieuwe baasjes.

Onze lieve Tess heeft 14 september 2019 negen mooie bruine pups gekregen.
Wij hebben nog enkele pups beschikbaar, inschrijven kan via onze website.

Tess ( Betuwse) is een hele mensgerichte enthousiaste hond.
Wij hebben haar aangekocht als pup vanwege de reuen in haar voorouders. De reuen: Heartbreaker of Bohemia Bras(NHSB 2888294), Huntermore Hunter Zepp(NHSB: 2656265) en Senna v't Heideland (NHSB 2508914) zijn reuen die wij graag in onze fokkerij terug zien. Het zijn mooie reuen die gezonde, mooi gebouwde en fijne karakters meegeven aan hun nakomelingen.
In Tess komen alle drie deze reuen voor in haar bloedlijnen.

Blonde en zwarte pups van Hope verwacht.

Als u voor een pup in aanmerking wilt komen kunt u een mail sturen , zie aanmelden pup . Met daarin uw gegevens( omschrijving woon-, leefsituatie en beschikbare tijd voor een pup.)

NANDO ( Lab Lodur's Neverending Story.)

Begin maart 2019 verwacht onze Hope( Give me hope of wundering heights) een nestje met blonde/gele  en zwarte pups.

Hope is een hele vriendelijke zachtaardige hond en gek op aandacht.

De vader is de mooie zwarte reu Nando (Lab Lodur's Neverending Story NHSB nr: 3063301), Nando is een lieve en hele rustige reu.

De pups worden met stamboom gefokt  en tevens volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging, dit houdt in dat de ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking en erfelijke oogziekten.
De uitslagen van beide ouderdieren zijn goed.

Pups Wiep geboren


De hondjes mogen half september naar hun nieuwe baasjes.

Aanmelden kan via  de pagina aanmelden pup.

Fellow

Onze lieve Wiep heeft 25 Juli 5 pups gekregen, bruin en zwart.

Wiep(NHSB 2817542) een een zeer aanhankelijk, zachtaardige hond en zij is bij ons geboren uit onze eerste labrador KIM.

De vader is onze eigen reu, Kind Fellow of Wundering Heights(NHSB 3065403) een lieve mooie grote reu.

De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging, dit houdt in dat de ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking en erfelijke oogziekte.

De uitslagen van beide ouderdieren zijn goed. ( Uitslagen Wiep Zie eigen pagina ).

De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen , ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd.

De raad van beheer komt langs voor het chippen, DNA controle en geeft de stambomen uit.

De dierenarts controleert de pups als deze 6 weken oud zijn, geeft ze de eerste enting en maakt voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring. De pups worden ook ontwomd

Pups Lente geboren 15 mei 2018

De uitslagen van beide ouderdieren zijn goed. ( Uitslagen Lente Zie eigen pagina ).

De pups groeien op met alle huiselijke geluiden en kinderen , ze worden op jonge leeftijd al goed gesocialiseerd.

De raad van beheer komt langs voor het chippen, DNA controle en geeft de stambomen uit.

De dierenarts controleert de pups als deze 6 weken oud zijn, geeft ze de eerste enting en maakt voor iedere pup een internationaal paspoort met de gezondheidsverklaring.   pups worden ook ontwomd


De hondjes mogen begin juli naar hun nieuwe baasjes.

Aanmelden kan via  de pagina aanmelden pup.

Lente uit het Betuwse Veld x  Lucky All My Life De L'Etang De Balancet (NHSBnr 3032323)

Alle pups zijn gereserveerd.

De moeder is Lente uit het Betuwse veld, een zeer lieve en aanhankelijke hond, zij is bij ons geboren uit Wiep.

De pups zijn met stamboom en gefokt volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging, dit houdt in dat de ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking en erfelijke oogziekte.

Zwarte pups geboren Jessey x Lucky 24 april 2018

Zwarte pups geboren. Alle pups zijn besproken.

Jessey (Estele of wundering heights) NHSB nr: 3027768 heeft 24 april 8 mooie zwarte pups gekregen.

De pups ontwikkelen heel goed en Jessey is een hele lieve rustige zorgzame moeder.

De vader is Lucky All My Life De L'Etang De Balancet (NHSBnr 3032323)een hele mooie reu met al meerdere goede showresultaten.

De pups worden met stamboom gefokt  en tevens volgens de regels van de Nederlandse Labradorvereniging, dit houdt in dat de ouders getest zijn op heupen,ellebogen, botafwijking en erfelijke oogziekten.
De uitslagen van beide ouderdieren zijn goed.